Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Aktuality

28.08.2009 11:33

 

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena 30.6.2008. Tím však práce související s projektem neskončily. V průběhu srpna 2008 se uskutečnil audit projektu. Auditorská zpráva odevzdaná 26.8.2008 konstatovala, že v projektu nejsou žádné nesrovnalosti. K 28.8.2008 byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva včetně zvláštních příloh. Do konce listopadu pokračovalo odstraňování různých drobných nedostatků pro řídící orgán - MŠMT. Poslední činností bylo uložení všech dokumentů do archivu školy (doba uložení - 10 let).  

17.03.2009 17:18

Závěrečná hodnotící konference

Realizaci projektu jsme slavnostně zakončili závěrečnou hodnotící konferencí 11.6.2008.
Zúastnilo se 43 realizátorů a hostů.

Na úvod konference Ing. Jaroslav Glier, ředitel a supervizor projektu krátce prezentovl školu realizátora projektu SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav. Pak vystoupili zástupci parneřů - Ing. Marko, ředitel Uřadu práce a PhDr.Leo Čuda, ředitel Obchodní akdemie Břeclav.Dalšími hosty byli Ing. Šindelář za Hospodářskou komoru, Ing. Vaculík za MěÚ Břeclav, Ing. Zugar, ředitel BORS Břeclav a zástupci partnerských SOŠ a SOU Boskovice a Vyškov, partneří pro projekt ESF z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V hlavní prezentaci manažer projektu Mgr. Gejza Pástor shrnul průběh realizace, plnění klíčových aktivit a výsledky a výstupy projektu. Svoje působení v projektu krátce zhodnotili lektoři - rodilí mluvčí paní Pammer a pan Moore. Svůj pohled na projekt prezentovali i zástupci žáků.

Na závěr před slavnostním rautem si všichni účastníci si prohlédli učebny a kabinety,
vybudované a zařízené z finančních prostředků  projektu.

09.06.2008 00:59

Závěrečná hodnotící konference projektu Hledat práci v EU - proč ne?

 Ve středu 11.6.2008 od 13 hod. se v audiovizuální učebně SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav uskuteční závěrečná hodnotící koference projektu.

Program:

1.Zahájení

2. Prezentace školy

3. Projevy hostů

4. Prezentace projektu a jeho produktů

5. Hodnocení projektu účastníky

6. Prohlídka prostor a ukázky výuky

7. Raut 

28.05.2008 22:05

Vyhodnocení exkurze - Anglie 2008

Účastníci exkurze do Anglie pořádané v dubnu 2008 v rámci projektu „Práce v EU - proč ne?" se anonymně vyjádřili ke kvalitě a vyjádřili své připomínky.

Jejich názory nyní předkládáme:

 • V drtivé většině studenty k účasti vedla možnost poznání nové země, možnost posouzení svých jazykových dovedností a snaha o jejich vylepšení. V mnoha případech pak ještě byla zdůrazněna cenová výhodnost této exkurze.
 • S výběrem destinace převládala spokojenost, výhrady byly minimální, pouze jeden účastník vyslovil nespokojenost, ale vzhledem k tomu, že jako možný cíl pro eventuální další zájezd uvedl Francii a Španělsko, je zřejmé, že nepochopil smysl exkurze
 • Kvalita ubytování a stravování byla hodnocena rovněž dobře, i když se ojedinělé názory nespokojenosti objevily - mnohé překvapila chuť anglické kuchyně.
 • Služby dopravní firmy a práci průvodce účastníci hodnotili převážně kladně.
 • S programem také převládala spokojenost, v některých odpovědích se vyskytly názory, že bylo zařazeno příliš mnoho návštěv kulturních památek - ale seznámení s reáliemi bylo jednou z priorit exkurze.
 • V návrzích na případnou další exkurzi se vyskytovaly především nápady - jako návštěva venkova, prohlídka Stonehenge a anglických pláží, v několika odpovědích se objevilo i přání zhlednout fotbalový zápas. To je jistě sen mnoha mužů - prožít si atmosféru anglické ligy.
 • V převážné míře pak byla vyslovena spokojenost s tím, že si studenti mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny v praxi a hlavně navštívit místa, kam se běžně nedostanou.

Snad se v příštích exkurzích podaří splnit touhy, sny a přání všech účastníků na 100%.

06.05.2008 23:56

Fotografie z exkurze do Německa

Několik desítek fotografií včetně komentáře (v němčině) si můžete prohlédnout v připravené prezentaci (50MB! Prezentaci si před prohlížením raději stáhněte na pevný disk (pravý klik > uložit soubor jako...). Stahování může na pomalejších linkách trvat až desítky minut.)

28.04.2008 10:53
Hodnocení exkurze do Německa očima studentů

Účastníky odborné zahraniční exkurze jsme požádali, aby formou dotazníku vyjádřili svůj názor, aby napsali další podněty a nápady a uvedli i to, co je motivovalo k účasti.

Zde předkládáme výsledky, jen ještě chceme upozornit, že anketa byl anonymní, a proto můžeme její výsledky považovat zcela za důvěryhodné a směrodatné.

 • Velkým "motorem", který studenty vedl k účasti na této exkurzi, byla velmi úspěšná loňská exkurze v Rakousku.
 • S výběrem destinace byli spokojeni všichni - jen některé překvapily velké vzdálenosti, které jsme museli překonávat, abychom zhlédli to, co jsme naplánovali (nějak jsme si neuvědomili, že Bavorsko je větší než Česká republika).
 • Méně spokojenosti mezi účastníky bylo se stravováním - prostě není nad českou kuchyni!!!
 • Velmi vysoce byla hodnocena práce pana průvodce ing. Zdeňka Muzikanta, ale objevily se hlasy, že díky dokonalým překladatelským službám nebyli nuceni použít ve vyšší míře jazyk, kvůli jehož zlepšení mnozí do Německa jeli - jak je vidět, vše je dvousečné.
 • Kvality řidičů ohodnotilo 100% studentů jako výborné - oba páni řidiči byli milí, přívětiví, autobus udržovali až v úzkostlivé čistotě - byla radost s nimi jet - děkujeme.
 • Očekávali jsme se zvědavostí, jaké budou další připomínky a komentáře - všechny vyzněly jednoznačně - příště bychom jeli zase, jen na destinaci se neshodli - nejčastěji se objevoval návrh, abychom navštívili Berlín. Dalším místem, kam by se hodně studentů chtělo podívat, je Švýcarsko, někteří navrhovali Hamburg - ale ty vzdálenosti!!!
 • Často zmiňovanou připomínkou byl nepříliš vhodný termín pro exkurzi - krátké dny, chladno, proměnlivé počasí - této výtky jsme si vědomi, ale z organizačních důvodů jsme byli nuceni exkurzi uskutečnit v této době. Tiše jsme doufali, ale naše prosby nebyly vyslyšeny.

Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor, pokud bude ještě příležitost, určitě je zohledníme.

07.04.2008 16:34

Hodnocení čtvrtého semináře v rámci projektu "Hledat práci v EU, proč ne" dne 3.4.2008

Dne 3.4.2008 se na naší škole uskutečnil už čtvrtý projektový seminář pro učitele  v rámci cyklu Využití ICT ve výuce cizích jazyků, tentokrát s názvem Angličtina s humorem. Mgr.Pástor prezentoval několik zdrojů a námětů pro využítí ICT ve výuce,  pan  Moore se podělil o své zkušenosti z výuky ANJ s využitím ICT a účastníci si pak v rolích žáků prakticky jednu zábavnou aktivitu vyzkoušeli. V další prezentaci Mgr.Matuška, zástupce Macmillan Education, předvedl jejich produkty (učebnice, slovníky, gramatiky), které jsou doplněny CD,DVD, dále zdroje, dostupné na internetu a e-lerningový kurz. Podle jeho slov jdeme u nás na škole správnou cestou, když rozšiřujeme podíl ICT ve výuce cizích jazyků, protože budoucnost, samozřejmě kromě nezastupitelné role učitele, bude založena na elektronických verzích učebnic a zdrojích na internetu. CD a DVD budou už brzy minulostí. Narůstat bude také význam e-learningové formy podpory výuky.

Semináře se zúčastnilo 20 učitelů ze 3 ZŠ a 9 SŠ z celého kraje. Kladná hodnocení účastníků a dotazy, na kdy připravujeme další akci, to byla ta nejlepší odměna za dobrou přípravu a bezproblémový průběh. V neposlední řadě to byla i další dobrá propagace naší školy a projektu.  

07.03.2008 12:22

Další seminář

Na čtvrtek 3.4.2008 připravujeme další z řady seminářů "Využití informačních technologií ve výuce cizích jazyků". Tentokrát je to téma "ICT ve výuce angličtiny s humorem".

Podrobnější informace a přihláška a vstupní dotazník.

25.01.2008 00:08

Schůzka studentů, kteří zúčastní zájezdu do Německa 10.3-14.3.2008

Ve středu 30.1.2008 se sejdeme o velké přestávce v učebně 250 a prodiskutujeme podrobnosti zájezdu. Připravte si prosím dotazy, návrhy na pozměnění programu,… Současně prosím ty, kteří by měli zájem o placenou spolupráci na projektu, aby se přihlásili. Potřebujeme“ nástěnkáře, dokumentaristy, tvůrce anket, tvůrce výstupů z exkurze, pro každého, kdo má chuť udělat něco navíc, se činnost najde. Těším se na setkání ve středu v 9,40. Mgr. Naďa Belicová

23.01.2008 21:45

Exkurze do Anglie

Na 8.-15.3.2008 připravujeme tematickou exkurzi do Anglie. Exkurzi pro nás zajišťuje CK Travel club ČSAD Tišnov, vítěz výběrového řízení. Do Anglie se dostaneme Eurotunelem. Prohlédneme si Dover, nejznámější památky v Londýně a okolí, dále Windsor, Cambridge, Ely a další místa. Doufáme, že zajímavá bude i exkurze do výrobního závodu u Londýna. Měli bychom se také seznámit s požadavky, které můžeme očekávat, pokud bychom se ucházeli o práci ve Velké Británii. Někteří účastníci absolvují simulovaný pohovor ve zprostředkovatelské agentuře. Angličtinu si zdokonalíme v rodinách, kde budeme ubytovaní. Tak blíže poznáme, jak bydlí a žijí lidé, jejichž jazyk se učíme.

10.01.2008 09:43

Exkurze do Německa

Od 10. do 14.března 2008 se uskuteční již dlouho avizovaná odborná exkurze do Německa – konkrétně – do Bavorska.

Cílem exkurze je Mnichov a okolí, např. výlet do Garmisch- Partenkirchenu, prohlídka
Olympiaparku,... Odbornou náplň tvoří návštěva BMW , hlavního železničního uzlu a logistického centra v Mnichově.

Cena exkurze je i s podporou z ESF cca. 3 100 Kč.

Informační letáky a přihlášky obdržíte v kabinetě 254. Přejeme šťastnou cestu, zajímavé zážitky,nové poznatky praktické využití jazyka v reálném prostředí.  

10.01.2008 09:42

Student přednášel studentům

Dne 20.12.2007 se sešli žáci 4. ročníků s panem  Pavlem Hajdou – studentem Masarykovy univerzity v Brně, jehož specializací jsou  politické vědy a německý  jazyk a literatury.

I když toto dvouoborové studium  je velmi náročné a předvánoční čas je obdobím předtermínů a zápočtů, našel si Pavel Hajda volnou chvilku a strávil s našimi „němčináři“ 90 minut naplněných informacemi o EU- o vzniku, historii, současnosti a perspektivách.

Celá přednáška byla vedena formou prezentace, doplněná jeho vlastními zkušenostmi a cennými informacemi o možnostech studia v zemích EU. Velmi inspirativní a motivující bylo i to, že naši studenti viděli, že i jejich vrstevník dokáže zvládnout cizí jazyk na takové úrovni, aby se mohl ucházet o práci, eventuálně dále studovat v zemích, kde je němčina mateřským jazykem.

Doufám, že všem přítomným přednáška a beseda přinesla pozitivní náhled na studium cizího jazyka. Panu Hajdovi mnohokrát děkujeme. (pokud má někdo z maturantů zájem o prezentaci, kterou lze využít při přípravě na maturitní zkoušku, je možno si ji stáhnout v kabinetě 254.) 

09.01.2008 13:59

Hodnocení semináře 29.10.2007

Dne 29.10.2007 se uskutečnil druhý z řady seminářů, nazvaných „Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků“.

Tento seminář byl určen vyučujícím AJ na 2. stupni ZŠ, na víceletých gymnáziích a středních školách. Pozvánky byly zaslány prostřednictvím odboru školství JMK Brno na všechny úplné ZŠ a všechny SŠ v Jihomoravském kraji. Přihlášeno bylo 30 učitelů. Zúčastnilo se se 9 učitelů (8 žen a 1 muž) ze 7 ZŠ a 20 učitelů (16 žen a 4 muži) z 11 SŠ. Spolu 29 účastníků, 5 mužů a 24 žen.

Program byl rozdělen na 2 části, první pro učitele 2.stupně ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií, druhá část byla určena učitelům středních škol. Před seminářem byl přihlášeným účastníkům zaslán vstupní dotazník. Vyplněné dotazníky byly přeposlány lektorům, kteří podle znalostí účastníků a jejich požadavků připravili obsah své prezentace. V obou skupinách se uskutečnili 2 prezentace.V jedné prezentovala lektorka Cambridge University Press paní. Mgr. Naďa Vojtková nabídku a možnosti využívání multimediálních produktů (slovníky, gramatiky, přílohy učebnic a pod.) a on-line produktů (testy a další doplňkové pomocné materiály publikované na webových stránkách CUP) pro příslušnou věkovou kategorii. Ve druhé lektorka SIPVZ PhDr.Jana Jílková ukázala účastníkům, a ti si prakticky vyzkoušeli, několik možností, jak doplnit, zpestřit a i zjednodušit výuku angličtiny s pomocí produktů, které jsou k dispozici na internetu. Seznámila je s pojmem „blog“ a možnostmi čerpání informací z různých blogů, seznámila s webovou stránkou „Jazyky bez bariér“ a programem „E-twinning“. Účastníci dostali informace zpracovány v papírové formě. Další zdroje jsou účastníkům k dispozici na stránce, vytvořené jen pro tento seminář www.nicenet.org/ica/class//home.cfm Lektorka je také účastníkům k dispozici pro konzultace on-line na své emailové adrese.

Na závěr semináře účastníci odevzdali dotazníky, ve kterých zhodnotili průběh semináře a obsah prezentací a byly vylosováni výherci publikací, které do losování věnovalo nakladatelství CUP.

02.12.2007 22:38

Videa

Na web se dostávají videa, které jsme připravili. Konkrétně z:

02.12.2007 15:41

Seminář o odborné němčině ve výuce

Ve dnech 23.11. a 24.11.2007 proběhl na Vysoké škole pedagogické ve Vídni seminář týkající se odborné němčiny ve vyučování.

Tento seminář byl součástí výročního jednání organizace ÖDaF. Zúčastnili jsme se přednášek a workshopů. Jednání bylo přínosné díky předvedení modelových situací a motivačních cvičení, které mají za úkol povzbudit zájem o němčinu jako jazyk vědy, techniky, zdůrazňovali nutnost „pracovní němčiny", kterou je nutné zvládnout , jestliže se chceme ucházet o práci v německy mluvících zemích EU.

Materiály k nahlédnutí a využití v kabinetě 252 a 254.
02.12.2007 15:41

Informace o semináři "Využití počítačových a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků s přihlédnutím k němčině"

Dne 6.11.2007 se konal na naší škole seminář určený vyučujícím němčiny, kteří mají zájem o nové pracovní metody, nové pomůcky a zcela nový přístup k výuce jazyků.

Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 18 učitelů z našeho regionu - od Znojma až po Blansko.
Oba lektoři - paní Helene Pammer, která působí na naší škole jako lektorka pro výuku němčiny v rámci projektu „Hledat práci v EU - proč ne?" i pan ing. Petr Louda, který na naší škole prezentoval produkty nakladatelství „Lingea" odvedli bravurní výkon.

Seznámili jsme se s novými možnostmi využití počítačů, které jsou dnes pro studium neodmyslitelným pomocníkem.

Paní Helene svým šarmem si získala srdce všech přítomných, o čemž svědčí velmi kladná hodnocení semináře. Její neutuchující energie a invence se staly zdrojem inspirace pro mnohé naše kolegy - svůj seminář měla jako vždy velmi kvalitně připravený. Svědčil o její preciznosti a metodických schopnostech.

Pan Ing. Louda předvedl nejmodernější verzi slovníku Lingea - Platinum, který nabízí 230 000 slov, jejich ekvivalentů, synonym, frází, pevných idiomatických spojení, moderního výraziva, možnosti procvičování a zkoušení, nácviku výslovnosti, ověřování gramatických paradigmat. V praktické ukázce předvedl, že produkty Lingei nejsou určeny jen pro profesionály, ale především pro nás - širokou základnu uživatelů jazyka.

O úspěchu semináře svědčí i to, že i když se konal až odpoledne (12,30 - 16,50) a učitelé museli leckdy překonat poměrně svízelné cestování do Břeclavi a zpět domů, vytrvali.

Se zájmem si prohlédli naši školu, obdivovali to, co se nám v rámci projektu podařilo vytvořit.

Doufáme, že i příští setkání s učiteli budou stejně hodnotná a že se ve výuce cizích jazyků „posuneme" o kousek dál.

Můžete si prohlédnout pár fotografií

02.12.2007 15:40

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce angličtiny

Střední odborná škola průmyslová E.Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav a MSSUA - Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, regionální centrum Břeclav pořádají 29.10.2007 druhý z cyklu seminářů. Pozvánka zde.

02.12.2007 15:38

Připravované semináře

Angličtina

Říjen

 • Simon Gill - Využití internetu v přípravě učitele, v samostudiu a ve výuce
 • Multimediální a on-line produkty Cambridge University Press

Prosinec

 • Jana Jílková - ICT4ELT
 • Multimediální a on-line produkty MacMillan

Němčina

Listopad

 • Využití ICT technologií ve výuce cizích jazyků s přihlédnutím k němčině; lektoři - Ing. Petr Louda/Lingea; Helene Pammer/ lektorka pro NEJ; termín konání: 6.11.2007
02.12.2007 15:35

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce angličtiny

Střední odborná škola průmyslová E.Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav a MSSUA - Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, regionální centrum Břeclav pořádají 22.6.2007 první z cyklu seminářů. Pozvánka zde.

02.12.2007 15:30

Evropská unie - evropská budoucnost

Dne 21.6.2007 se koná pro žáky 1., 2. a 3.ročníků přednáška a beseda o Evropské unii a především o jejím pozitivním přínosu pro mladou generaci - možnosti práce a studia a nutnost jazykového i odborného vybavení.

02.12.2007 15:29

Asistenti projektu

Asistenti projektu ... NEJ (ppt; 5,25MB)

02.12.2007 15:21

Připravujeme: Exkurze Mnichov 10.2.2008-14.2.2007

Program:

1. den odjezd v časných ranních hodinách do Dingolfingu, 12:30 - cca 15:00 hod. exkurze BMW, poté odjezd do Mnichova, krátká prohlídka města (cca 2-3 hod.), nocleh

2. den po snídani dokončení prohlídky města a odborná část programu - návštěva úřadu práce apod. (dle domluvy a možností - zatím v jednání), nocleh

3. den po snídani dojezd do horského střediska Garmisch-Partenkirchen, krátká prohlídka, přejezd k návštěvě nejkrásnějšího hradu Bavorska Neuschwansteinu - kopie zámku je v Disneylandu u Paříže, ubytování, nocleh

4. den po snídani cesta do východního Bavorska k jezeru Chiemsee - největší jezero Bavorska, plavba parníkem se zastávkou na ostrově Herreninsel, návštěva zámku Herrenchimsee (předlohou byl zámek ve Versailles), v této oblasti se pokusím rovněž zajistit návštěvu továrny, ubytování, nocleh

5. den po snídani odjezd přes Salzburg do ČR - navrhuji prohlídku Salzburgu, návrat ve večerních hodinách

Cena zájezdu (bude upřesněno +,- 100Kč po potvrzení míst exkurzí) cca 4 700,- zahrnuje:

4x ubytování se snídaní v mládežnických ubytovnách, průvodce CK, zdravotní pojištění, pojištění proti úpadku CK, dopravu, přistavení autobusu k Vaší škole, inf. materiál.

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy

02.12.2007 15:20

Jazyky už nejsou pouhým memorováním

Pracujte s ROBOTEL-SYMPOSIUM

Tak by mohlo znít motto zajímavého seznámení se zcela unikátní počítačovou technologií, která je na středních školách výjimečná. Učitelé si sami v roli žáků vyzkoušeli toto zajímavé zařízení, které umožňuje přímou komunikaci s lektorem,práci ve skupinkách, samostatnou práci s mluvenými texty rodilých mluvčích, práci s internetem.... Co ale neumožňuje, je opisování, naopak tento program posiluje kreativitu žáků a posiluje jejich soustředění.

Tato technologie také zamezuje tomu, co se především u slabších žáků projevuje jako velký problém - ostych,že přesně nevím, neumím a že ostatní „významně pozvednou obočí". Tento program může být velmi dobrým pomocníkem při výuce cizích jazyků, samozřejmě v rukou připravených a fundovaných učitelů, proto jsme se také 11. června 2007 sešli.

partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.