Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
SOŠP se stala školicím střediskem pro učitele cizích jazyků

V rámci projektu „ Hledat práci v EU - proč ne?", kterého je SOŠP v Břeclavi realizátorem
a který je dotován z ESF, proběhlo další kolo vzdělávání učitelů NEJ a ANJ, které má podpořit zájem žáků o jazyk, zlepšit výsledky jazykových znalostí, pomoci ztratit ostych a naučit se komunikovat , to vše za přispění moderních výpočetních a komunikačních technologií.

Oba semináře měly velmi podobné zaměření - praktické ukázky výuky pomocí počítačů - zajímavé internetové adresy, které mohou být skvělým pomocníkem při moderním vyučování.

Další blok tvořily prezentace renomovaných nakladatelství, která se zaměřují na jazykové produkty.

Praktickou práci s počítačem při výuce představily dvě dámy - paní Helene Pammer, rodilá mluvčí - lektorka pro německý jazyk v rámci našeho projektu, která se šarmem sobě vlastním si získala přízeň a uznání všech zúčastněných frekventantů. Tutéž formu výuky předvedla se stejnou bravurou i paní Mgr. Jana Jílková pro učitele angličtiny, která přijela až z Kutné Hory.

pl07a_510

Představitel firmy Lingea, pan ing. Petr Louda, předvedl nejmodernější elektronickou verzi slovníku Platinum, který nejen obsahuje kolem 230 000 slov, detailní rozpracování hesel, přehledné tvaroslovné tabulky, ale také pomáhá při nácviku fonetiky, dokáže procvičovat a dokonce i zkoušet.

Oba semináře, které se konaly na konci října pro učitele ANJ a 6. listopadu pro učitele NEJ, byly zcela zaplněny, bohužel břeclavských učitelů se zúčastnilo jen velmi málo, ale přijeli zájemci z Brna, Kyjova, Znojma, Pohořelic a Blanska.

Podle zpětných reakcí se semináře podařily, byly velmi kladně hodnoceny a objevily se požadavky, abychom podobnou akci jistě co možná nejdříve zopakovali.

Sejdeme se tedy znova na jaře a přineseme nové nápady a náměty.
Pokud máte o podobný způsob výuky zájem, můžete navštívit naše konzultační středisko,
tato nabídka platí samozřejmě i pro nepedagogickou veřejnost.

pl07b_510

partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.