Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Úřad práce Břeclav

Partner poskytne své zkušenosti z pohovorů z absolventy SŠ a zprostředkovávání zaměstnáni pro ně a na druhé straně i z jednání s regionálními zaměstnavateli. Úřad práce se bude podílet na zpracování průzkumového dotazníku, poskytne kontakty na regionální zaměstnavatele, bude se podílet také na zpracování výsledků šetření a stanovení kompetencí, jež budou obsahem projektu, jeden pracovník partnera bude členem realizačního týmu, kde bude uplatňovat poznatky, požadavky a potřeby úřadu vzhledem k uplatnitelnosti absolventů SOŠ na trhu práce.

Důvod zapojení

Jednou z hlavních náplní činnosti úřadů práce je pomáhat zvyšovat zaměstnatelnost znevýhodněných skupin, kterými jsou i noví absolventi SOŠ. Využijeme bohaté zkušenosti z činnosti poradenského centra partnera a konzultací s uchazeči o práci, využijeme také dostupné statistiky.

Práce s cílovou skupinou

Cílová skupina - absolventi středních škol je jednou ze znevýhodněných skupin, kterým úřady práce věnují zvýšenou pozornost a se kterou mají bohaté zkušenosti. Úřad práce je v trvalém kontaktu s řediteli středních škol okresu, spolu uskutečňují pravidelné rozbory počtu uchazečů o práci z řad absolventů SŠ a připravují společná řešení.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.