Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Projekt "Hledat práci v EU - proč ne?" finišuje

V lednu roku 2007 jsme zahájili projekt, který se v dnešních dnech pomalu chýlí ke konci. Proto nám dovolte trochu bilancovat. Co nám práce na projektu a jeho dotace z fondu ESF přinesla? Pomocí těchto peněz jsme vytvořili jazykovou laboratoř s dvaceti plně počítačově vybavenými "pracovišti". Navíc v další jazykové učebně bylo vytvořeno atraktivní prostředí vybavené dataprojektorem, promítací plochou a sluchátkovým systémem. Obě učebny poskytují inspirativní podmínky nejen pro výuku cizích jazyků, a tak byla splněna jedna z projektových priorit.

Cílovou skupinou, pro kterou byl náš projekt především určen, byli studenti naší školy a partnerské OA Břeclav. Během trvání projektu jich prošlo rukama lektorů přibližně 1200. Všichni si zkusili komunikaci s rodilým mluvčím, zvládli práci s nejfrekventovanějšími internetovými adresami a získali možnost zvláštních konzultačních hodin. Dali jsme jim do rukou nástroj, který, jak doufáme, povede k dalšímu sebevzdělávání a zdokonalování se v cizím jazyce.

Projekt měl i další cíle - vzdělávání dospělých. Uskutečnily se celkem čtyři semináře pro učitele cizích jazyků, kterých se zúčastnilo 93 pedagogů ze základních i středních škol Jihomoravského kraje. Podle následných dotazníků byli frekventanti spokojeni a semináře splnily určený cíl.

V průběhu necelých dvou let trvání projektu byly uspořádány i čtyři zahraniční exkurze - dvě do Velké Británie, jedna do Rakouska a jedna do Německa. Celkem 160 studentů mělo možnost za velmi lukrativních podmínek navštívit země, jejichž jazyky se učí, poznat reálie, ochutnat speciality, obdivovat přírodní, kulturní i technické památky.

Práce na projektu nebyla jednoduchá. Byla i časově velmi náročná, ale přesto přináší již dnes své ovoce.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.