Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
breclavsko

Za evropské peníze do Evropy

Projekt „Práce v EU - proč ne?" už na Střední odborné škole průmyslové Edvarda Beneše probíhá 3 měsíce. Žáci 4. ročníků absolvovali zkrácenou verzi modulu, který má maturanty připravit k vstupu na trh práce nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie.

Vyvrcholením 1.půl roku běhu projektu byly zahraniční exkurze do Rakouska (které reprezentovalo německy mluvící země) a do Velké Británie pro žáky studující angličtinu.. Obě exkurze proběhly současně v 2.polovině měsíce dubna a setkaly se s velkým zájmem žáků obou partnerských škol -Střední odborné školy i Obchodní akademie.Zahraniční lektoři exkurze skvěle připravili a také počasí ukázalo svou vlídnou tvář.

Účastníci zájezdu do Velké Británie bydleli v rodinném hostelu Ridgeway v přírodní rezervaci White Horse Hill. Žáci navštívili Londýn, kde si prohlédli světoznámé památky a místa, která jsou turistickými lákadly.

Splnilo se i přání vidět největší londýnské nádraží - Victoria station, seznámit se s jeho provozem.Cílem návštěvy starobylého městečka Oxford byla kromě prohlídky pamětihodností také návštěva Job centra (tedy úřadu práce), zde si mohl žáci prakticky ověřit svoje jazykové znalosti a pohovořit s úředníky o možnostech získání pracovních příležitostí. Dalším zastavením byla světoznámá rarita, opředená mnoha mýty a teoriemi - Stonehenge. Poslední den je opět čekal Londýn a jeho další známá místa. Nelze vyjmenovat vše, co studenty oslovilo, ani popsat atmosféru, která tento výlet provázela."Bylo to náročné, ale jeli bychom znovu" , znělo unisono z úst studentů.

Odborná exkurze do Rakouska, které se zúčastnili studenti, jejichž cizím jazykem je němčina, měla poněkud odlišný charakter, kromě prohlídky historických, ale i technických památek navštívili účastníci řadu firem, podniků a také jedinečnou vysokou školu v Hagenbergu. Prohlídka vysoké školy, která se zaměřuje na bio-informatiku, byla pro mnohé vrcholným zážitkem. Historicky cenné městečko Freistadt ukázalo nejen dochovanou tvář středověkého města, ale úřad práce umožnil studentům vyzkoušet prakticky jazykové znalosti a seznámit se s problematikou nabídky pracovních míst a poptávky. Návštěva Linze a jeho hlavního nádraží byla „třešinkou na dortu „celého pobytu, unavení, ale spokojení jsme se vraceli domů. „Bylo to super, příště jedeme znovu".


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.