Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
breclavsko

Práce v EU – proč ne?

Pro školní roky 2006/2008 se naší škole podařilo získat dotaci z Evropského sociální fondu,
které budou použity na zkvalitnění a zefektivnění výuky cizích jazyků, aby absolventi středních škol měly lepší předpoklady získat kvalifikovanou a dobře honorovanou práci nejen doma, ale i v zemích EU.

Velká část této dotace (1,3 mil. Kč) proto poslouží k vybavení specializovaných jazykových učeben a jazykové laboratoře - audiovizuální technika, počítače pro žáky a také unikátní výukový program, který bude instalován na naší škole - jako první střední škole v Česku.

Tento program zajistí interaktivnost, kreativnost výuky. Nedílnou součástí projektu je i výuková činnost zahraničních lektorů, které bychom Vám chtěli představit v některém z příštích článků.

Všichni jsme se plnou parou vrhli do práce. Elán a nadšení však nechybějí ani našim žákům, práci se zahraničními lektory považují za velmi motivující, jak sami řekli, chci se prosadit a vědět, že vím, umím, a znám.

Učebny a jazykovou laboratoř se daří postupně zařizovat, problémem však jsou zdlouhavá výběrová řízení, a další byrokratické předpisy a nařízení.

Zatím pracujeme v poněkud "polních" podmínkách, ale výuka je tímto shonem naprosto nedotčena a co je velmi podstatné nikomu nechybí chuť a elán.

Jedenkrát v týdnu je otevřeno konzultační středisko, které slouží nejen žákům, učitelům, ale je určeno i pro širší pedagogickou veřejnost. Ve vyhrazených učebnách je možno použít fond učebnic, slovníků, novin a časopisů, prokonzultovat jazykový problém, či zajímavosti týkající se reálii, najít inspiraci, ale také fakta, poradit se o nových možných metodických postupech, vyměnit si zkušenosti, ...

S projektem souvisejí i odborné zahraniční exkurze, první z nich právě připravujeme. V dubnu (20.4. - 27.4.2007) "angličtináři" navštíví Londýn, cílem nejsou jen památky, ale úřady práce, logistická centra, výrobní podniky. V tutéž dobu (23.4. - 27.4.2007) navštíví "němčináři" spolkovou republiku Horní Rakousko - i zde je náplní exkurze především návštěva úřadů práce, firem zprostředkujících práci, logistických center, cestovních kanceláří a také školy, která je svým zaměření srovnatelná s naší průmyslovkou.

Exkurze je hrazena z 50% z ESF, takže cena 7-denní exkurze do Velké Británie a 5-denní do Rakouska rozhodně nezatíží kapsy rodičů v nepřiměřené výši.

Pro naše studenty to je vynikající zkušenost, mohou na vlastní kůži prožít přijímací pohovor na úřadu práce či ve firmě, "ohmatat" realitu a zjistit, kde jsou největší nedostatky, kde ještě mají rezervy.

Při výběru studentů na tuto exkurzi jsou stanovena přesná a spravedlivá kriteria, která umožní zúčastnit se všem, kteří mají opravdový zájem a chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet to, co je možná v nedaleké budoucnosti čeká, aby si mohli spolu s našim projektem říct: Práce v EU - proč ne!


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.