Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Sebevzdělávací a konzultační centra

Projektový záměr

Jazykové učebny dovybavíme materiály pro samostudium a metodickými materiály tak, aby mohly v době mimo vyučování sloužit jako sebevzdělávací a konzultační centra pro žáky (dozor) a 1x měsíčně i pro další učitele zapojených škol a dalších škol regionu (zahraniční lektoři).

Realizace listopad 2006 - červen 2008

Koncem května 2007 byla dokončena dodávka HW a SW a nábytku do jazykových učeben. Po zkušebním provozu byli proškoleno 19 učitelů pro práci se systémem SmartClass Symposium. Od 10.9.2007 jsou sebevzdělávací a konzultační centra v provozu. Každé úterý 14,30-16,00 je pro němčináře přítomna paní Pammer, ve středu 14,30-15,30 pro angličtináře pan Moore. K dispozici jsou časopisy, ušebnice, slovníky, pomocné výukové materiály, metodické materiály, 16 počítačů připojených na internet a multifunkční tiskárna+kopírka+skener.Každý první týden v měsíci jsou konzultace určeny pro učitele 2.stupně ZŠ, víceletých gymnázií a dalších středních škol.

Seznam učebních pomůcek, zakoupených z prostředků projektu

p.č.název
specifikace počet
1.Česká republikavideokazeta
1
2.Německo-český a česko-německý slovníkslovník kapesní20
3.Německo-český a česko-něm. slovník (studijní)slovník1
4.Obrázkový slovník NEJslovník1
5.Památky UNESCO - Morava NEJvideokazeta1
6.Perly Jižní Moravy NEJ
videokazeta1
7.Tematická učebnice němčinyučebnice1
8.Velký česko-německý a německo-český slovníkslovník1
9.Česko-anglický a anglicko-český slovníkslovník2
10.Anglická konverzace / intenzivní jazykový kurzCD
1
11.Anglická konverzace / intenzivní jazykový kurzučebnice
1
12.Anglicko - český a česko- anglický slovník výpočetní techniky a počítačových technologií
slovník1
13.English for emailsučebnice
1
14.English for Automobile Industryučebnice
1
15.Angličtina - Otázky a odpovědi + CDučebnice
1
16.Speaking extra + CDučebnice
1
17.Reading extraučebnice
1
18.Listening extra + CDučebnice
1
19.Tell me more (1-3) pro ANJCD-ROM3 sady
20.Tell me more (1-3) pro NEJ
CD-ROM
3 sady
21/1-12Longman active study dictionary + CDslovník12
22/1,2Longman dict. of contemporary Engl. + CDslovník2
23/1,2Longman exams dictionary + CDučebnice2
24/1,2Gram. practice for element. students + CDučebnice2
25/1,2Gram. practice for pre-interm. stud. + CDučebnice2
26/1,2Gram. practice for intermediate stud. + CDučebnice2
27/1,2Accross cultures + CD
učebnice2
28/1,2Across cultures-teacher´s bookučebnice2
29/a,bNew Opport. US/UK workbook + DVDučebnice1
30/1,2New Opportunities beginners CDCD
2
31/1,2New Opportunities pre-intermediate CDCD
2
32/1,2New Opportunities intermediate CDCD
2

Soupis uzavřen dne 31.3.2008


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.