Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Zlepšení - modernizace podmínek pro výuku

Projektový záměr

Dobudujeme 2 učebny a vybavíme je potřebnou technikou tak, aby splňovaly kritéria pro moderní multimediální výuku (sestavy PC, dataprojektory a další audio-video technika, software, e-learningová podpora, připojení k Internetu). Na partnerské škole OA toto již bylo realizováno v rámci vybudování regionálního vzdělávacího centra z prostředků SROP. Na škole žadatele do této doby nebylo možné využívat stávající učebny výpočetní techniky, protože byly plně vytíženy výukou technických předmětů, a proto bylo nutné začít budovat samostatné jazykové multimediální učebny.

Realizace: listopad 2006 - červen 2008

Přípravy pro realizaci této klíčové aktivity začaly ještě před zahájením realizace projektu. První byla myšlenka, zmodernizovat a zkvalitnit výuku jazyků na naší škole. Následovalo zpracování projektu a žádost o grant z ESF. Zároveň se z rozpočtu školy financovalo vybudování spojovacího krčku a tím propojení předtím neprůchozího traktu školy (viz. fotogalerie - přípravy). Bylo také rozhodnuto, že dvě učebny, původně písárny, budou z důvodu malého využití, přebudovány na moderní učebny pro cizí jazyky. Z rozpočtu školy byly zakoupeny jednomístné lavice (možnost variabilního sestavování různých skupin) a otočné židle spolu s učitelskými katedrami (viz. učebny-podzim 2006). Do první učebny byla instalována tradiční sluchátková jazyková laboratř firmy PZK Krnov. Z grantu ESF jsme se rozhodli první učebnu doplnit o multimediální centrum (PC, dataprojektor, ozvučení, vizualizér, multifunkční tiskárnu-kopírku-skener) a druhou učebnu vybavit žákovskými PC, komunikačním systémem a multimediálním centrem. V listopadu 2007 jsme prozkoumali nabídku na trhu a jelikož předpokládaná cena překročila 1.000.000 Kč, vypsali jsme výběrové řízení, které jsme zveřejnili na www.esfcr.cz. Zároveň jsme museli pořádat Radu Jihomoravského kraje, statutární orgán našeho, o schválení investičního záměru. Výběrové řízení bylo ukončeno až v dubnu 2007 a vítězem se stala firma AV Media nabízející digitální jazykovou laboratoř SmartClass Symposium firmy Robotel. Tento moderní systém umožňuje propojení jednotlivých pracovišť jak zvukem, tak i obrazem (učitel - žák/žáci, žák/žáci - učitel, žáci mezi sebou, vytváření různých skupin, individuální práci žáka na společném zadání a mnoho dalšího). Nábytek do učeben na zakázku vyrobila firma Cypris z Břeclavi, vítěz výběrového řízení. (viz. Fotogalerie-jazykové laboratoře). Obě učebny budeme průběžně doplňovat o další výukové a metodické materiály podle potřeb a aktuální nabídky na trhu.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.