Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Průzkum mezi zaměstnavateli, absolventy

 Projektový záměr

V součinnosti s Úřadem práce Břeclav (partner) uskutečníme širší průzkum mezi regionálními zaměstnavateli a absolventy zapojených škol, ve kterém budeme ověřovat a rozšiřovat informace a poznatky získané z kontaktů, uskutečněných před realizací projektu a údajů ze sociologického výzkumu "Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů na vstup na trh práce", který v roce 2000 realizovala agentura Universitas pro ÚIV jako součást projektu MŠMT "Absolventi škol na trhu práce: analýza, výhled".

Realizace: leden 2007 - květen 2007

Výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli a absolventy.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.