Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Obchodní akademie Břeclav

Partner zajistí člena do realizačního týmu a bude se podílet na přípravě, průběhu, vyhodnocení projektu a zpracování výstupů. Zajistí realizaci projektu na své škole. Bude se podílet na přípravě, realizaci a vyhodnocení doprovodných akcí (semináře, konference, diskusní skupiny, e-learning, sebevzdělávací centra atd.).

Důvod zapojení

Partner zrealizoval už jeden projekt z ESF a realizace jeho dalšího projektu v současnosti probíhá. Proto je vhodné využít jeho zkušenosti, vyhnout se tak zbytečným chybám a tím tento projekt zefektivnit. Partnerská škola je v těsné blízkosti školy předkladatele, obě školy jsou školy odborné a proto je toto partnerství jenom logickým pokračováním předchozí spolupráce.

Práce s cílovou skupinou

Jelikož se u partnera jedná rovněž o odbornou školu, pracuje se stejnými cílovými skupinami, navíc vzhledem k převaze dívek bude vhodně doplňovat školu předkladatele, kde je převaha chlapců. Toto přispěje k tomu, že výsledky projektu budou genderově vyvážené, budou mít větší platnost a širší využití.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.