Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Vyúčtování, uzavření projektu

Projektový záměr

V závěrečné aktivitě bude projekt uzavřen, vyhodnocen, bude proveden audit a projekt bude v souladu s platnými zákony a vyhláškami vyúčtován.

Realizace: červen - červenec 2008


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.