Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav




Zpracování výstupů, konference, publicita

Projektový záměr

Poznatky, které získáme ve specificky zaměřené výuce (vybraná odbornost, kompetence občanské gramotnosti, příprava k nové maturitě) v 1.roce shrneme do Souborů rad a zkušeností dobré praxe, které rozšíříme k ověření a přípomínkování na SOŠ v republice. Vytvoříme srozumitelnou a praktickou pomůcku pro žáky a podklady pro učitele na dalších školách pro začlenění námi zpracovaných modulů postupů výuky do plánovaných školních vzdělávacích programů. (doplnění projektu NUOV). Protože výuka bude doplněna dalšími aktivitami (tematické exkurze, semináře, konzultace a kontakty v zahraničí apod.), zpracujeme i CD, na kterém bude zdokumentován průběh realizace modulů i dalších aktivit projektu. Výsledek spolu s našimi zkušenostmi budeme prezentovat na výstupní konferenci. V této aktivitě vykazujeme i průběžnou publicitu projektu a reklamu ESF.

Realizace: listopad 2006 - červen 2008

Viz rubrika Články a Publicita.


partneři




TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.