Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny

Partner zajistí rozšiřování informací o projektu a akcích v rámci projektu svým členům, umožní prezentaci projektu (přípravy, průběhu a výsledků) ve svém periodiku Newsletter a na svých webových stránkách, umožní prezentaci výsledků na své mezinárodní konferenci.

Důvod zapojení

Partner:

  • sdružuje vyučující angličtiny na velkém území (zejména Morava a Slezsko);
  • je schopen spolupracovat při řešení problémů vzhledem k široké a rozmanité členské základně s mnohaletými zkušenostmi s výukou angličtiny a i vzhledem ke svému zapojení do mezinárodních struktur (členství v mezinárodní asociaci učitelů angličtiny IATEFL, partnerství se zahraničními asociacemi); -má bohaté zkušenosti s organizováním seminářů a konferencí (15 let existence) a může se spolupodílet na akcích v rámci projektu;
  • prostřednictvím svých členů se může spolupodílet na tvorbě a evaluaci systémů - metodik na téma projektu (příprava žáků na novou státní maturitu, příprava na uplatnění na trhu práce v rámci EU a příp.další);
  • může rozšířit informace o projektu a jeho výsledky do mnoha škol.

Práce s cílovou skupinou

Jedna z cílových skupin projektu je partnerem přímo organizována (učitelé angličtiny). Prostřednictvím svých členů má partner přímý vliv na zbylé cílové skupiny ve velkém plošném rozsahu.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.