Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
O projektu

Co je cílem projektu?

Zkvalitnění přípravy žáků středních odborných škol ke vstupu na trh práce v Evropské unii prostřednictvím zdokonalení kompetencí v cizích jazycích, odbornosti a vybraných kompetencích občanské gramotnosti.

Jak chceme dosáhnout tohoto cíle?

Cílem projektu je vytvořit 4 pilotní moduly v rámci výuky cizích jazyků. Tyto budou realizovány ve 2 letech ve výuce žáků na dvou školách zapojených do projektu.

Zaměření modulů je navrženo na základě výsledků výzkumu "Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů na vstup na trh práce" (MŠMT 2000), na základě údajů Úřadu práce Břeclav a konzultací s regionálními zaměstnavateli a absolventy SOŠ.

Moduly budou realizovat rodilí mluvčí AJ a NJ. Ve výuce budou maximálně využívány informační a komunikační technologie (ICT) a multimediální produkty.

 

Realizace projektu

probíhala v období listopad 2006-červen 2008. Podrobné informace o průběhu realizace jsou v dalších bodech. Shrnutí realizace a výsledky projektu najdete  

V hlavní prezentaci ze závěrečné konference.

 

 


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.