Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce NJ

 Dne 6.11.2007 se konal na naší škole seminář určený vyučujícím němčiny, kteří mají zájem o nové pracovní metody, nové pomůcky a zcela nový přístup k výuce jazyků.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.