Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Další vzdělávání učitelů

Projektový záměr

Pro přípravu učitelů k rozvíjení navrhovaných klíčových kompetencí prostřednictvím cizích jazyků (základy odbornosti vybraných oborů, základní kompetence občanské gramotnosti, postupy přípravy na novou formu maturity, ICT v CJ) uskutečníme přednášky a semináře odborníků, učitele spolu se žáky vyšleme na tematické exkurze, semináře, studijní pobyty, využijeme stávající kontakty v zahraničí a navážeme další. Školní webové stránky rozšíříme o webové stránky projektu s prostorem pro výměnu informací (diskuzní fórum) a pro databanku rad a nápadů.

Realizace: únor 2007 - červen 2008

Uskutečněné semináře (hodnocení seminářů v rubrice AKTUALITY):

11.6.2007 - seminář pro učitele obou zúčastněných škol byl zaměřen na využtí nové jazykové laboratoře - ovládání systému Smart Class Symposium. Účast 19 učitelů.

 

22.6.2007 - první seminář z cyklu Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků. Zaměřen byl na angličtinu. Přednášející: Mgr. Jaromír Přidal, lektor SIPVZ a Mgr.Božena Hojgrová z Oxford University Press. Účast 26 učitelů ze 14 škol.

 

29.10.2007 - druhý seminář z cyklu Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků. Zaměřen byl na angličtinu. Přednášející: Dr.Jana Jílková, lektor SIPVZ a Mgr.Naděžda Vojtková z Cambridge University Press. Účast 29 učitelů z 18 škol.

 

6.11.2007 - třetí seminář z cyklu Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků. Zaměřen byl na němčinu. Přednášející: Helene Pammer, lektorka NJ na naší škole a Ing.Petr Louda z firmy Lingea. Účast 18 učitelů

 

3.4.2008 - čtvrtý seminář z cyklu Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků. Zaměřen byl na angličtinu, tentokrát s humorem. Přednášející: Mgr.Gejza Pástor, manažer projektu a koordinátor AJ na SOŠP, Nick Moore, lektor AJ na naší škole  a Mgr.Ondřej Matuška z Macmillan Education. Účast 20 učitelů z 11 škol. 

 

Další vzdělávací aktivity: účast lektorů a učitelů na konferencích a seminářích jiných organizaátorů: konference Asociace učitelů AJ České rep. v Kutné Hoře 1.-3.2.2007, mezinárodní konference Moravskoslezského sdružení učitelů AJ v Přerově 7.-9.9.2007, seminář pro učitele nemčiny v Poysdorfu (Rakousko) 9.10.2008, seminář ve Vídni (Rakousko) 23.-24.11.2007, konference Asociace učitelů AJ České rep. v Kutné Hoře 31.1.-1.2.2008.

 

Vždy 3 učitelé se zúčastnili tematických exkurzí:

Rakousko 23.-27.4.2007,  Anglie 21.-28.4.2007, Německo 10.-15.4.2008, Anglie 8.-15.4.2008.


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.