Střední odborná škola průmyslová E.Beneše a Střední odborné

                                          učiliště, Břeclav                                                     

MSSUA - Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, regionální

                                          centrum Břeclav 

pořádají  v rámci projektu „Hledat práci v EU – proč ne“

první z cyklu seminářů:

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ  VE  VÝUCE ANGLIČTINY

                Seminář je akreditován MŠMT  pod  č. j. 3853/2006-25-43       
     Místo konání:  SOŠP E.Beneše a SOU, Komenského nábř.1, Břeclav 

 (audiovizuální učebna, jazykové učebny – vchod z ul. br.Mrštíků) 

Termín a čas:  pátek 22. 6 .2007, od 12:00 hod. do 15:10 hod. 

Přednášející:  Mgr.Jaromír Přidal, lektor SIPVZ P1

                         Mgr.Božena Hojgrová, OUP 

Plánovaný program:

12:00 – 12:20  společné zahájení, rozdělení do 2 skupin (1.skupina  - 2.stupeň

 ZŠ, 2.skupina – SŠ)

12.30 – 13.30  první kolo prezentací:

  Mgr. Přidal - Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny – využití PC, Internetu, zdroje doplňkových materiálů pro výuku (audio, video, testy, gramatika, konverzace, knihovny, encyklopedie, slovníky, tvorba testů a dalších doplňkových materiálů, maturitní témata).Přednáška spojená s ukázkami a praktickým procvičením

 Mgr, Hojgrová – Prezentace multimediálních produktů OUP (slovníky, gramatiky, DVD)a podpora výukových materiálu pro studenty a učitele na internetu (podklady pro Školní vzdělávací plán, Portfolia, testy atd.) pro střední školy a 2.stupeň ZŠ. Přednáška s praktickými ukázkami.

13:30 – 13:50  přestávka s malým občerstvením

13:50 – 14:50  druhé kolo prezentací

14:50 – 15:10  předání certifikátů, losování cen, ukončení semináře, 

Náklady: seminář je zdarma, vysílající organizace nebo účastník hradí cestovné

 Přihlášky: závazné přihlášky prosím pošlete do 15.6.2007 elektronickou formou    na pastor@spsbv.cz Počet míst na semináři je omezen kapacitou učeben.   Rozhodující bude pořadí doručených přihlášek. Přednost mají členové MSSUA (individuální i instituce). Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné školy.       

Mgr.Gejza Pástor                                   Ing.Jaroslav Glier                             

manažer projektu                                   ředitel SOŠP E.Beneše a SOU

sekretář MSSUA         

 Střední odborná škola průmyslová E.Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav MSSUA - Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, regionální centrum Břeclav 

Závazná přihláška - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

                      Seminář:       22.5.2007  12:00 – 15:10

VYUŽITÍ  INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE ANGLIČTINY                               

Místo konání:  SOŠP E.Beneše a SOU, Komenského nábř.1, Břeclav

(audiovizuální učebna – vchod z ul.br.Mrštíků )

Přihlášená škola: ……………………………………………………………………………

Jména účastníků + email (v případě zájmu více účastníků-doplňte):

1. …………………….. ,                       @

2. …………………….. ,                        @

3. …………………….. ,                         @   

(V případě alternace jednoho přihlášeného za jiného není nutné změnu hlásit pořadateli.)

Připomínky, další náměty do programu nebo diskuse:……………………………......................................................................................... …………………………………………………………………………………………

 V ………………. dne ………… 2007                       

                     …………………………                                                                                   jméno a funkce vysílajícího[1]             

Závazné přihlášky prosím pošlete do 15.6.2007 elektronickou formou na pastor@spsbv.cz 

                                       Have a nice day!


[1] Učitel se samozřejmě může vyslat sám, pokud ho téma zajímá a rozvrh mu to dovolí.